Jemi organizatë jo-qeveritare me seli në Tiranë. Trajtojmë profesionalisht çështje psiko-sociale të rinisë Shqiptare dhe komunitetit.

Misioni

Misioni i organizatës është mbrojtja dhe përmirësimi i mirëqenies psiko-sociale të adoleshentëve në Shqipëri dhe popullatës në përgjithësi, në mënyrë që njerzit të mund të bëhen antar aktiv të shoqërisë.

Ndërrmarrja e kërkimeve shkencore në çështjet sociale si një mjet për të kuptuar më mirë procese të ndryshme sociale që ndikojnë drejtpërdrejt në mirëqenien dhe shëndetin mendor të adoleshentëve dhe të popullsisë së Shqipërisë.

Mbrojtja në lidhje me zhvillimin e politikave në mbështetje të reformave që garantojnë sigurinë njerëzore, duke përfshirë: kujdesin shëndetësor , të drejtat e njeriut etj.

Objektivat

Të ofrojmë këshillim online, falas dhe tërësisht anonim;
Të promovojmë shëndetin mendor tek të rinjtë;
Të kuptojmë nevojat e fëmijëve dhe adoleshenëve për mbështetje psiko-sociale dhe emocionale;
Të zhvillojmë lidhje bashkëpunimi me organizatat e tjera jo-qeveritare.

Bordi

 • Prof. Dr. Edmond Dragoti

  Kryetari i Bordit

  Email
 • Nicholas Whyte

  Anëtar i bordit

  Email
 • Genci Muçollari

  Anëtar i bordit

  Email

Drejtuesja

 • Vera Remškar

  Drejtoresha Ekzekutive

  Email

Stafi

 • Albiona Mucoimaj

  Drejtore e projekteve

  Email
 • Alma Azisllari

  Koordonatore e projekteve dhe financave

  Email
 • Ida Mucka

  Koordinatore e projekteve

  Email
 • Blerina Coka

  Koordinatore e projekteve

  Email
 • Harold Koxha

  Koordinator i projekteve

  Email
 • Andi Haxhillari -AlProfit Consult

  Financat

  Email